Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Xin Cho Họ Nên Một"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

22/11/1949

Sinh

Tại Ba Làng Thanh Hóa

20/12/1992

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận Nha Trang

12/06/2004

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

04/08/2004

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

 

ÐTC bổ nhiệm Tân Giám Mục Thanh Hóa: Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page