Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe Real Audio
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thánh Tân Cựu Ước

Suy Niệm Tin Mừng

Tin Tức Thời Sự

Tin Tức Giáo Hội Việt Nam

Nghe Chương Trình Phát Thanh 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của ÐTC

Giới Thiệu Ðài Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Mục Lục Tài Liệu Giáo Hội

Nối Kết với Mạng Lưới Công Giáo

 Suy Niệm Tin Mừng Tuần 25 Mùa Thường Niên - Thiên Chúa Nhân Lành
Mua Thuong Nien

Mt 20,1-16: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta". Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết"... Bài Tin Mừng hôm nay rất quen thuộc. Chúng ta đã nhiều lần nghe đọc. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thấy sáng tỏ hoàn toàn. Thái độ của người chủ hộ hợp lý nhưng có lẽ không mấy hợp tình. Và nếu chúng ta chưa hoàn toàn chấp nhận được thái độ đó, chúng ta còn phải tìm hiểu, bởi vì nói đã được dùng để gợi lên thái độ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Còn khúc mắc về thái độ ấy, lòng chúng ta tin vào Chúa vẫn chưa hoàn toàn và đời sống đạo đức của chúng ta chưa chân thực. Chúng ta cứ tìm hiểu bài Tin Mừng trước, vì quan trọng hơn. Rồi nhờ ánh sáng của chính Lời Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ dễ hiểu hai bài đọc kia.......... (Ðọc tiếp....)

 


Hot News - Tin Tức Thời Sự Hằng Ngày

Tôn trọng các nhân quyền căn bản và tự do tôn giáo là góp phần thăng tiến và phát triển
Albania điển hình của hòa hợp liên tôn
Hồi giáo tại Ðức lên án Phong trào Nhà nước Hồi giáo
Sân chư dân tổ chức tại Bologna Italia vào cuối tháng Chín năm 2014
Ðức Thánh Cha tiếp kiến 94 Giám Mục mới thuộc các xứ truyền giáo
Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Albania một đất nước đa tôn giáo
ÐTC tiếp kiến 2 ngàn tham dự viên cuộc gặp gỡ về dự án Mục Vụ Niềm vui Phúc Âm
Joseph Vaz vị thánh đầu tiên của Sri Lanka
Ðức Thánh Cha gặp các nhà lãnh đạo Do Thái nhân dịp mừng lễ Rosh Hashana
Ðức Thánh cha mời Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Vatican
An tâm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2014
Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tân Giám Mục
Lễ giỗ lần thứ 12 Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
Ðức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện trước chuyến viếng thăm Albania
Giáo Hội là công giáo và tông truyền
Những hoạt động hướng về Ðại hội thế giới các gia đình tại Philadelphia 2015
Bài Giáo Lý về Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình đã được phát hành
Gia đình là một Giáo Hội hay Giáo Hội là một gia đình
Gia đình kinh nghiệm chung của nhân loại
Công giáo và Chính thống giáo nhóm họp tại Amman
Hội đồng Hồng y Tư vấn nhóm họp Khoá thứ sáu
Khóa hội học về truyền thông cho các Giám Mục Bolivia Ecuador và Perù
Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ
Thảm cảnh của các người tỵ nạn bên Libia
Tòa Thánh lên án nạn nô lệ hiện đại


Phụng Vụ - Mục Vụ Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Ba Tuần 25 Mùa Quanh Năm Lắng Nghe Và Thực Hành
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Ba Tuần 25 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Hai Tuần 25 Mùa Quanh Năm Ngọn Ðèn Ðức Tin
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Hai Tuần 25 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật 25 Mùa Quanh Năm Thiên Chúa Nhân Lành
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Chúa Nhật 25 Mùa Quanh Năm
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày 20/09 Lễ Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn Tử Ðạo
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Bảy Tuần 24 Mùa Quanh Năm Dụ Ngôn Người Gieo Giống
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Bảy Tuần 24 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Sáu Tuần 24 Mùa Quanh Năm Sự Bình Ðẳng Của Phụ Nữ
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Sáu Tuần 24 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Năm Tuần 24 Mùa Quanh Năm Lòng Sám Hối
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Năm Tuần 24 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Tư Tuần 24 Mùa Quanh Năm Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Tư Tuần 24 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Ba Tuần 24 Mùa Quanh Năm Ý Nghĩa Của Cuộc Sống
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Thứ Ba Tuần 24 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày 15/09 Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày 15/09 Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi
Suy niệm Tin Mừng ngày Thứ Hai Tuần 24 Mùa Quanh Năm Sức Mạnh Của Lời Chúa


Tài Liệu Chuyên Ðề - Khoa Học Ðời Sống

Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Albania
Tường thuật Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu 2014 và chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Hàn Quốc
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Thánh Ðịa
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Brazil
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 13 về Tái Rao Giảng Tin Mừng
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Beneđitô XVI tại Liban
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Beneđitô XVI tại Mexicô và Cuba
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Beneđitô XVI tại Benin

 

Tòa Thánh Vatican - Ðức Thánh Cha

Vatican Thành Phố Vatican nằm gọn trong lãnh thổ của Thành Phố Roma, trên một ngọn đồi phía tây của giòng sông Tiber, và được ngăn cách với Thành Phố Roma bằng một dãy tường cao. Quốc gia Thành Phố Vatican bao gồm Ðền Thờ Thánh Phêrô, Quãng Trường Thánh Phêrô, Cung Ðiện Vatican là nơi cư ngụ của Ðức Thánh Cha với Nhà Nguyện Sistine, viện bảo tàng Vatican. Bên ngoài Thành Phố Vatican còn có khoảng 13 toà nhà lớn nằm rải rác trong Thành Phố Roma cùng với Cung Ðiện Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của Ðức Thánh Cha. Tổng diện tích của Quốc Gia Thành Phố Vatican là 0.44 cây số vuông.....


Giáo Hội Việt Nam - Các Giáo Phận

Giao Hoi Viet Nam Giáo Hội Việt Nam đã trải qua những bách hại. Qua các thế kỷ, các hiểu lầm đôi khi đã xảy ra giữa Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng dân sự. Nhưng giờ đây phải xác nhận lại rằng người Công Giáo Việt Nam là những thành phần chân thành của quốc gia. Người Công Giáo đóng góp vào tiến bộ xã hội của đất nước, gắn bó với công ích, không thua gì những công dân khác. Từ khi Phúc âm được mang đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 16, Giáo Hội Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách. Hình ảnh 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, chứng tá mà những người con nam nữ của đất nước đã làm cho Chúa Kitô, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em mình, (chứng tá đó) đã tạo thành mối giây liên kết đặc biệt giữa cộng đoàn Kitô và toàn thể những người Việt Nam ....


Bộ Giáo Luật - Giáo Lý - Công Ðồng Vatican II

Giao Luat Bộ Giáo Luật được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/1/1983, hai mươi bốn năm sau khi vị Tiền Nhiệm, Ðức Gioan XXIII tuyên bố quyết định tu chính. Nguyên bản la ngữ mở đầu với Tông Hiến "Sacrae disciplinae leges", tức văn kiện ban hành Bộ Luật. Ngoài ra, văn kiện này còn có tính cách quan trọng khác. Ðức Thánh Cha không những giải thích lý do của việc tu chính Bô Giáo Luật, nhưng nhất là lý do hiện hữu của luật pháp trong Giáo Hội. Mục đích của luật lệ không những chỉ nhằm duy trì trật tự trong Giáo Hội xét như là một cộng đoàn, nhưng nhất là nhằm phục vụ sứ mạng mà Ðức Kitô đã trao phó: thông truyền các ân huệ cứu rỗi, đặc biệt là Lời Chúa và các Bí Tích...


Ðức Maria - Thánh Mẫu Học

Duc Maria Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện tha thiết với Ðức Trinh Nữ Maria như sau: "Con xin Mẹ hãy giúp đỡ các tín hữu trở nên những người lính canh của hy vọng, không bao giờ thất vọng, và luôn luôn tuyên xưng rằng: Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. lạy Mẹ trung tín, xin Mẹ soi sáng nhân loại thời đại chúng con, để hiểu biết rằng: sự sống của mỗi một con người không giập tắt đi trong nắm tro bụi, nhưng được mời gọi đi đến một số phận của hạnh phúc vĩnh cửu". (Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong ngày lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 2001).....


Tài Liệu Giáo Hội - Triết Thần Học

Thánh Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh
Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Tu Ðức Thiêng Liêng
Triết Thần Học
Luân Lý Ðạo Ðức Hôn Nhân
Tài Liệu
Thơ Truyện Ngắn
Quê Hương Việt Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, September 22, 2014 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: