Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thánh Tân Cựu Ước

Suy Niệm Tin Mừng

Tin Tức Thời Sự

Tin Tức Giáo Hội Việt Nam

Nghe Chương Trình Phát Thanh 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của ÐTC

Giới Thiệu Ðài Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Mục Lục Tài Liệu Giáo Hội

Nối Kết với Mạng Lưới Công Giáo

 Suy Niệm Tin Mừng Tuần 12 Mùa Thường Niên - Vác Lấy Thập Giá Của Mình
Mua Quanh Nam

Lc 9, 18-24: Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại". Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình"... Bài sách Dacaria hôm nay với những lời: "Chúng sẽ nhìn lên Ta, người chúng đã đâm" (13,10) gợi lại cho chúng ta bầu khí của ngày lễ Thánh Tâm cử hành trong tuần qua. Nhưng phụng vụ hôm nay không muốn kéo dài lễ Thánh Tâm đâu. Nằm trong số các Chúa nhật thường niên sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, hôm nay phụng vụ chỉ muốn cho chúng ta nhìn vào công cuộc cứu độ vừa hoàn tất trong cuộc đời trần gian của Ðức Giêsu để chúng ta đón nhận mọi hồng ân được ban xuống cho chúng ta và để chúng ta cố gắng sống phù hợp với ơn cứu độ đã nhận được. Thế nên các bài Kinh Thánh vừa nhắc lại mầu nhiệm Cứu Thế vừa nói lên yêu sách của đời sống mới. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận mạc khải để được sức trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Thiên Chúa quá thương dân Người. Không bao giờ Người bỏ họ bơ vơ, không được hướng dẫn. Càng khi họ gặp cảnh thử thách tối tăm mặt mũi, Chúa càng soi sáng dẫn đưa họ. Bài sách Dacaria hôm nay làm chứng điều ấy. Ðây là một đoạn sách khó hiểu. Trước hết nó nằm trong phần II của sách mang tên Dacaria. Phần này gồm các chương 9-14; khác hẳn với phần trước gồm 8 chương đầu là của Dacaria thật sự. Ông thuộc dòng tư tế, xuất hiện công bố Lời Chúa vào khoảng năm 520, tức là gần lúc dân Chúa trở về sau lưu đày ở Babylon. Phần II trong sách của ông ám chỉ những biến cố lịch sử muộn hơn nhiều, có thể là 200 năm sau những việc đã xảy ra trong phần I. Thế nên, chúng ta phải đặt bối cảnh của Phần II sách Dacaria vào thời "Thiên Cư" (diaspora), tức là vào lúc Israen không còn là một quốc gia nữa, nhưng đã trở thành một dân phiêu bạt, sống từng đám một ở nhiều quốc gia khác nhau................ (Ðọc tiếp....)

 


Hot News - Tin Tức Thời Sự Hằng Ngày

Tòa Thánh lên tiếng về vụ Ðức Cha Mã Ðạt Khâm
Sứ điệp Video của Ðức Thánh Cha gửi Armeni
Ngày Quốc tế giới trẻ là một hành trình thiêng liêng cho các bạn trẻ
Armenia sẵn sàng nghinh đón Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
Hãy nhìn mình trong tấm gương trước khi xét đoán người khác
Các người nghèo người bị loại trừ và bệnh tật là thịt xác của Chúa Kitô
Nữ tu Reginette dòng Thừa sai bác ái người Rwanda bị giết ở Yemen
Chiến dịch chống khai thác tình dục và buôn người của tu sĩ Brazil
Tìm hiểu Công Ðồng Toàn Chính Thống dự thảo văn kiện về mối liên hệ với các giáo hội Kitô Giáo
Khoảng 1 ngàn 500 bạn trẻ Philippin tham dự ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia
Ðức Thượng phụ Bartholomaios cám ơn ÐTC đã cầu nguyện cho Công đồng Toàn Chính thống
Laudato si đề mục mới của trang mạng của Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình
Ðức Phanxicô nói với Hội Ðồng Giáo Dân Chúng ta cần các giáo dân được huấn luyện kỹ càng
Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu của gia đình nữ tu Christine Schenk
Giáo Hội sắp có thêm 5 vị Hiển Thánh được tôn phong
Ðức sứ thần tại Venezuela nói Quan tâm đầu tiên của Giáo Hội là hòa bình
Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho Công đồng Toàn Chính thống
Các Kitô hữu Iraq cùng ăn chay với người Hồi giáo
Chối bỏ tư cách Giáo Hội của Công Giáo chỉ là một cái cớ phá vỡ Công Ðồng Toàn Chính Thống
ÐTC mời gọi tín hữu và mọi người hãy xác nhận tương quan của mình với Chúa Kitô
Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh gửi người Hồi giáo nhân tháng Ramadan và lễ Id al Fitr
Ðức Thánh Cha viếng thăm Villa Nazareth
Ðức Thánh Cha kêu gọi đón nhận lời Chúa mời hoán cải
Những tiêu chuẩn để phân định hồng ân đoàn sủng
Ðức Thánh Cha viếng thăm hai cộng đoàn linh mục ở Roma


Phụng Vụ - Mục Vụ Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Bảy Tuần 12 Mùa Thường Niên Tuyên Xưng Niềm Tin
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Bảy Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày 24/06 Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày 24/06 Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Sáu Tuần 12 Mùa Thường Niên Chữa Người Phong Cùi
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Sáu Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Năm Tuần 12 Mùa Thường Niên Thực Thi Ý Chúa
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Năm Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư Tuần 12 Mùa Thường Niên Xem Quả Biết Cây
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Tư Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Ba Tuần 12 Mùa Thường Niên Hãy Qua Cửa Hẹp
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Ba Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Hai Tuần 12 Mùa Thường Niên Ðừng Xét Ðoán
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Hai Tuần 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Vác Lấy Thập Giá Của Mình
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Bảy Tuần 11 Mùa Thường Niên Thiên Chúa Quan Phòng
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Bảy Tuần 11 Mùa Thường Niên
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Sáu Tuần 11 Mùa Thường Niên Hai Tư Tế
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Sáu Tuần 11 Mùa Thường Niên


Tài Liệu Chuyên Ðề - Khoa Học Ðời Sống

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Armenia
Năm Thánh Lòng Thương Xót 2015 2016
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Trại Tỵ Nạn trên Ðảo Lesvos Hy Lạp
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Mexicô
Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế Lần Thứ 51 tại Cebu Philippines
Tầm Nguyên Những Vụ Ly Khai Trong Lịch Sử Kitô Giáo
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Kenya Uganda và Trung Phi
Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình 2015
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Cuba và Hoa Kỳ
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Ecuador Bolivia và Paraguay
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Sarajevo Cộng Hòa Bosnie Erzegovine
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Sri Lanka và Philippines
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Strasbourg
Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình 2014
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Albania
Tường thuật Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu 2014 và chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Hàn Quốc
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Thánh Ðịa
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Brazil
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 13 về Tái Rao Giảng Tin Mừng

 

Tòa Thánh Vatican - Ðức Thánh Cha

Vatican Thành Phố Vatican nằm gọn trong lãnh thổ của Thành Phố Roma, trên một ngọn đồi phía tây của giòng sông Tiber, và được ngăn cách với Thành Phố Roma bằng một dãy tường cao. Quốc gia Thành Phố Vatican bao gồm Ðền Thờ Thánh Phêrô, Quãng Trường Thánh Phêrô, Cung Ðiện Vatican là nơi cư ngụ của Ðức Thánh Cha với Nhà Nguyện Sistine, viện bảo tàng Vatican. Bên ngoài Thành Phố Vatican còn có khoảng 13 toà nhà lớn nằm rải rác trong Thành Phố Roma cùng với Cung Ðiện Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của Ðức Thánh Cha. Tổng diện tích của Quốc Gia Thành Phố Vatican là 0.44 cây số vuông.....


Giáo Hội Việt Nam - Các Giáo Phận

Giao Hoi Viet Nam Giáo Hội Việt Nam đã trải qua những bách hại. Qua các thế kỷ, các hiểu lầm đôi khi đã xảy ra giữa Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng dân sự. Nhưng giờ đây phải xác nhận lại rằng người Công Giáo Việt Nam là những thành phần chân thành của quốc gia. Người Công Giáo đóng góp vào tiến bộ xã hội của đất nước, gắn bó với công ích, không thua gì những công dân khác. Từ khi Phúc âm được mang đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 16, Giáo Hội Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách. Hình ảnh 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, chứng tá mà những người con nam nữ của đất nước đã làm cho Chúa Kitô, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em mình, (chứng tá đó) đã tạo thành mối giây liên kết đặc biệt giữa cộng đoàn Kitô và toàn thể những người Việt Nam ....


Bộ Giáo Luật - Giáo Lý - Công Ðồng Vatican II

Giao Luat Bộ Giáo Luật được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/1/1983, hai mươi bốn năm sau khi vị Tiền Nhiệm, Ðức Gioan XXIII tuyên bố quyết định tu chính. Nguyên bản la ngữ mở đầu với Tông Hiến "Sacrae disciplinae leges", tức văn kiện ban hành Bộ Luật. Ngoài ra, văn kiện này còn có tính cách quan trọng khác. Ðức Thánh Cha không những giải thích lý do của việc tu chính Bô Giáo Luật, nhưng nhất là lý do hiện hữu của luật pháp trong Giáo Hội. Mục đích của luật lệ không những chỉ nhằm duy trì trật tự trong Giáo Hội xét như là một cộng đoàn, nhưng nhất là nhằm phục vụ sứ mạng mà Ðức Kitô đã trao phó: thông truyền các ân huệ cứu rỗi, đặc biệt là Lời Chúa và các Bí Tích...


Ðức Maria - Thánh Mẫu Học

Duc Maria Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện tha thiết với Ðức Trinh Nữ Maria như sau: "Con xin Mẹ hãy giúp đỡ các tín hữu trở nên những người lính canh của hy vọng, không bao giờ thất vọng, và luôn luôn tuyên xưng rằng: Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. lạy Mẹ trung tín, xin Mẹ soi sáng nhân loại thời đại chúng con, để hiểu biết rằng: sự sống của mỗi một con người không giập tắt đi trong nắm tro bụi, nhưng được mời gọi đi đến một số phận của hạnh phúc vĩnh cửu". (Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong ngày lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 2001).....


Tài Liệu Giáo Hội - Triết Thần Học

Thánh Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh
Thượng Hội Ðồng Tài Liệu Năm Thánh
Tu Ðức Thiêng Liêng
Triết Thần Học
Luân Lý Ðạo Ðức Hôn Nhân
Tài Liệu
Thơ Truyện Ngắn
Quê Hương Việt Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, June 24, 2016 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: